#OstanimoOdgovorni

Izvanredni upisi djece jasličke dobi u Dječji vrtić Trilj, za podružnicu Mali Isus, Košute za pedagošku godinu 2021./2022.

09.02.2022.

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području grada Trilja. U jasličke programe može se upisati dijete koje je do 31. siječnja 2022.g navršilo 1 ( jednu ) godinu života.

Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 10. do 17. veljače 2022. svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 15,00 sati putem:

 1. Osobno u Dječjem vrtiću Trilj, Svetog Mihovila 54A
 2. Putem pošte na adresu matičnog vrtića

Prilikom osobnog dolaska obvezno je pridržavanje epidemioloških uputa: ograničen broj osoba u prostoriji, razmak od 2 metra, dezinfekcija ruku i obuće, nošenje zaštitne maske.

Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

a) Osnovna dokumentacija

 1. Zahtjev za upis djeteta za 2021./2022. pedagošku godinu
 2. Upitnik za roditelje
 3. Presliku rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih ( bez obzira na datum izdavanja dokumenta )
 4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 5. Potvrda o zaposlenosti roditelja – Potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
 6. Potvrda liječnika o obavljeom sistematskom zdravstvenom pregledu i procijepljenosti djeteta prije upisa u vrtić

b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu: (prema čl.20.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa u dječji vrtić te o pravima i obvezama roditelja)

 1. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu HRVI
 2. za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem: potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja (preslika prijave na HZMO) te presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 3. za dijete samohranog zaposlenog roditelja:potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja (preslika prijave na HZMO) te smrtni list za drugog roditelja, rodni list ili potvrda o nestanku
 4. za obitelj s troje ili više djece : rodni listovi ostale djece
 5. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju djeteta (preslika), ostalu medicinsku dokumentaciju
 6. za dijete u godini prije polaska u školu: rodni list
 7. za dijete iz udomiteljske obitelji:presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 8. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje o pravu na doplatak za djecu
 9. za dijete kome su oba roditelja redovni studenti: potvrda s fakulteta
 10. druge dokumente (nadopisati)

Rok i mjesto objave rezultata upisa i način ostvarenja upisa

Odluke Komisije za upis djece objavit će se javno na oglasnim pločama svih vrtićkih jedinica te na web stranici vrtića i to kao zbirne liste tijekom veljače/ožujka 2022. g.. Za objavu rezultata upisa djece u programe predškolskog odgoja koristit će se identifikacijski brojevi koji će biti dodijeljeni svim podnositeljima zahtjeva.

Za djecu koja pohađaju Vrtić i koja nisu stekla pravo upisa na proteklim upisima, potrebno je preuzeti Zahtjev za obnovu kod odgojitelja ili na web stranici vrtića, te priložiti dokumente ukoliko je došlo do promjena.

Prava sudionika u postupku upisa

Na odluku Komisije podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe, koju mogu podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića. Žalbe se zaprimaju u uredu za računovodstvo vrtića.

Ravnateljica:
Ankica Lukić

Obavijest upis - Košute

Upitnik za roditelje

Zahtjev za upis

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.