#OstanimoOdgovorni

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Trilja

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja br. 03/09 i 01/13, 02/18 i 01/21), Gradsko vijeće Grada Trilja na 28. sjednici održanoj dana 07. travnja 2021. godine, donosi Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Gradskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbrora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća Grada Trilja.

Dokument za preuzimanje:

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Trilja (pročišćeni tekst)

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.