#OstanimoOdgovorni

Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije ,, 5 th Thrill Blues Festival’’“ od 01.srpnja do 03. srpnja 2022.godine.

10.06.2022.

Javni poziv

za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja
manifestacije ,, 5 th Thrill Blues Festival’’“ od 01.srpnja do 03. srpnja 2022.godine.

I. Opći uvjeti

Turistička zajednica grada Trilja i Grad Trilj organizatori su manifestacije ,,Thrill Blues
Festival”. Grad Trilj raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih
usluga tijekom održavanja (bez hrane) ‘’5 th Thrill Blues Festival’’ od 01.srpnja do 03. srpnja
2022.godine.
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na
podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije ‘’5 th
Thrill Blues Festival’’
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe
— državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju propisane uvjete Zakona o ugostiteljstvu i
koje su podmirile sve obveze prema TZ grada Trilja i Gradu Trilju.

II. Predmet nadmetanja

Predmet nadmetanja su 2 lokacije za ugostiteljski šank. Početna cijena zakupa za 1 lokaciju
za trajanje cijele manifestacije je 10.000,00 kn.
1. Vrijeme održavanja manifestacije: od 01. srpnja do 03. srpnja 2022.g.
2. Mjesto održavanja : Gradski park Trilj
3. Program: održavanje manifestacije ‘’5 th Thrill Blues Festival’’.
Raspored programa:
01. srpnja 2022.g. (petak):
11:00 - Blues at school s Pop rock školom – Osnovna škola Trilj
18:00 - Blues likovna izložba - Danuta Matysik (Poland) – Gradsko kino, Trilj
18:30 - Blues dokumentarac “Sonnyboy iz Stubničke Slatine“ – ekran u gradskom parku, Trilj
19:30 - Koncert akustik izvođača – Pozornica B – Gradski park, Trilj
Charlie & Bell Blues Expirience (Cro)
Dik Banovich (Usa)
Lou & Meg (Ita/Usa)
22:00 - Promocija blues autobiografije „Manchester Evening Blues“ Norman Beakera –
Pozornica B – Gradski park, Trilj
22:20 - Welcome Jam otvaraju 4towners – pozornica B – Gradski park, Trilj

02. srpnja 2022.g. (subota):
18:30 – Početak glazbenog dijela festivala gdje nastupaju sljedeći izvođači:
D´Bluz
4 Hombres & Flowery (+ promocija albuma)
Odin S and the band
Thrill all stars feat. Mike Vernon (Cro/Uk)
Ralph De Jongh (Ned)
Barry Finnerty Superbad Funk Machine (Usa/Ita)
Norman Beaker trio (Uk/Cro)
Gisele Jackson & Raphael Wressnig Soul Gift Band (Usa/Aus)
Glavna pozornica - gradski park, Trilj

03. srpnja 2022.g (nedjelja)
Večer utrke - 7K BLUES RUN - pozornica B
16:30 – 18:30 - podizanje startnih brojeva i startnih paketa
18:30 - zagrijavanje pred utrku
19:00 - START utrke - nastupaju:
Superstary
20:00 Blues Rock koncert – nastupaju:
Ozone
Raptor
Vedran Božić & Rock Masters

III. Uvjeti

Uvjeti koje mora ispuniti ponuditelj:
1. Najam, prijevoz, montaža i demontaža šanka za pružanje ugostiteljske usluge u
Gradskom parku Trilj i ostalog (sva potrebna oprema, dekoracija, zadovoljenje
sigurnosnih i svih ostalih zakonskih odredbi ishođenjem svih potrebnih dozvola,
osiguranja i potrebnih suglasnosti),
2. Osiguravanje svih tehničkih, kadrovskih i higijenskih uvjeta za pružanje ugostiteljske
usluge prema važećim propisima, opremiti šank sa potrebnim aparatima, isključiva
upotreba jednokratnih čaša i ambalaže,

3. U slučaju nadopunjavanja prostora oko lokacije stolovima, dozvoljeno je korištenje
isključivo visokih (barskih) stolova,
4. Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti obavezno koristiti kasu i izdavati račune,
5. Zabranjeno puštanje glazbe u vrijeme organiziranih događanja u sklopu manifestacije,
6. Montirati šank i svu opremu najkasnije 30. lipnja do 18:00,
7. Po završetku manifestacije, a najkasnije do 05.srpnja demontirati i odvesti šank i prateći
sadržaj, te prostor ostaviti u prvobitnom stanju,
8. Održavati čistoću lokacije i odlagati otpad na za to predviđena mjesta,
9. Pridržavati se svih epidemioloških mjera.

IV. Organizator manifestacije

Organizator manifestacije se obvezuje da će:
1. osigurati nesmetan pristup za postavljanje opreme,
2. osigurati priključak za električnu energiju,
3. podmiriti trošak električne energije,
4. ishoditi potrebnu dozvolu od MUP-a ( prijava javnog okupljanja),
5. organizirati zaštitarsku službu (nadzor 24 sata),
6. osigurati predviđene kante za odvajanje otpada.

V. Način provođenja javnog poziva


Iskazivanje interesa za Javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda.
Jedna ponuda se šalje za jednu lokaciju.
Isti ponuditelj može se natjecati za obje lokacije, slanjem odvojenih ponuda za svaku lokaciju.
Lokacije se daju u zakup isključivo za vrijeme trajanja cijele manifestacije (3 dana).
Početna (minimalna) cijena za 1 lokaciju je 10.000,00 kn.

VI. Sadržaj i način podnošenja ponuda

Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju, u zatvorenim
omotnicama s naznakom "Ne otvaraj — Ponuda za Javni poziv“ na adresu Grad Trilj,
Poljičke republike 15, 21240 Trilj zaključno na dan 20. lipnja 2022. g. do 14:00.
Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:
1. Ime i prezime ponuditelja i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontakt
podacima (e-mail, telefon, mobitel),
2. Iznos ponude,

3. Za pravne osobe: preslika važećeg rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili
izvatka iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za
obavijanje djelatnosti za koju se natječe, ne starije od 30 dana,
4. Za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje
djelatnosti za koju se natječe, ne starija od 30 dana,
5. Potvrdu o nepostojanju duga prema: Gradu Trilju i Turističkoj zajednica grada Trilja,
6. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.
VII. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja
Ponude koje su nepravovremene, nepotpune i nejasne se neće razmatrati.
Ponude ocjenjuje povjerenstvo za provedbu javnog poziva imenovano od strane Grada Trilja.
Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u Javnom pozivu je najviši ponuđeni iznos.
U slučaju istog ponuđenog iznosa, prihvatit će se ranije zaprimljena ponuda.

VIII. Objava rezultata javnog poziva

Ovaj Javni poziv će se objaviti na Oglasnoj ploči Grada Trilja , web stranicama Grada Trilja i
TZ grada Trilja. Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti Grad Trilj.
Rezultati Javnog poziva će biti poznati 22.lipnja 2022. godine.
Obavijest o rezultatima će biti dostavljena svim sudionicima pisanim putem u roku od 2 dana
od dana donošenja istog bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez
obveze pojašnjenja svoje odluke.
Odabrani ponuditelji su dužni dostaviti dokaz o uplaćenoj cjelokupnoj ponudi 2 dana nakon
primitka rješenja o korištenju javne površine, u protivnom se raskida ugovor i nudi se
sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.
U slučaju otkazivanja manifestacije, uplaćena ponuda se vraća ponuditelju u cjelokupnom
iznosu. Organizator zadržava pravo odbacivanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti
ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze
pojašnjenja svoje odluke.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.