#OstanimoOdgovorni

Baza nerazvrstanih cesta Grada Trilja

Na zahtjev investitora – GRAD TRILJ, Poljičke republike 15, 21240 Trilj – izrađena je JEDINSTVENA BAZA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA TRILJA, a sukladno zakonskoj obvezi iz čl. 107. stavak 3. Zakona o cestama (pročišćeni tekst zakona NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 na snazi od 05.08.2014.).

Baza nerazvrstanih cesta ima za svrhu olakšati proces evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarskom i zemljišno-knjižnom operatu, omogućiti apliciranje na poticajnu Mjeru 7 Ministarstva poljoprivrede i biti upravljački mehanizam u donošenju bitnih odluka u budućnosti.

Web aplikacija:
Baza nerazvrstanih cesta Grada Trilja

Budući da stavak 4. navedenog članka propisuje da sadržaj i način vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama propisuje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, a ministar do danas nije propisao na koji će se način voditi baza nerazvrstanih cesta i što će ista sadržavati, izrađena je baza podataka kojom su obuhvaćeni svi relevantni podaci za svaku nerazvrstanu cestu zasebno.

Jednoznačni identifikator predstavlja jedinstvenu oznaku svake nerazvrstane ceste unutar baze. Generiran je na način da su neravrstane ceste grupirane prema pripadnosti pojedinom naselju te im je dodijeljen redni broj unutar cjelovite baze. Tako npr. oznaka „NC-TIJ-163“, predstavlja nerazvrstanu cestu u naselju Tijarica, rednog broja 163.

Gradu Trilju pripada 26 naselja. U nastavku je popis svih naselja te njihovih pripadnih kratica korištenih u jednoznačnom identifikatoru: Bisko (BIS), Budimir (BUD), Čačvina (ČAČ), Čaporice (ČAP), Gardun (GAR), Grab (GRA), Jabuka (JAB), Kamensko (KAM), Košute (KOŠ), Krivodol (KRI), Ljut (LJU), Nova Sela (NOV), Podi (POD), Rože (ROŽ), Strizirep (STR), Strmendolac (STD), Tijarica (TIJ), Trilj (TRI), Ugljane (UGL), Vedrine (VED), Velić (VEL), Vinine (VIN), Vojnić Sinjski (VOJ), Voštane (VOŠ), Vrabač (VRA) i Vrpolje (VRP).

Web aplikacija:
Baza nerazvrstanih cesta Grada Trilja

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.