#OstanimoOdgovorni

Statut Grada Trilja

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 27. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja br. 06/01 i 01/06) Gradsko vijeće Grada Trilja na 2. sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine, donosi

STATUT GRADA TRILJA


Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokanim izborima (Narodne novine br. 144/12) te članka 32. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja 03/09) Gradsko vijeće Grada Trilja na 27. sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA TRILJA


Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 123/17) i članka 32. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja 03/09 i 01/13) Gradsko vijeće Grada Trilja na 7. sjednici održanoj 29. siječnja 2018. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA TRILJA


Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 144/20) i članka 32. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja 03/09, 01/13 i 02/18) Gradsko vijeće Grada Trilja na 27. sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA TRILJA


Statut Grada Trilja (pročišćeni tekst 2021.)

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.